Nike

Vidusskolas sportistu stils


Amerikāņu vidusskolu un augstskolu mode un uniformas spēcīgi ietekmē modi, jo visi taču grib izskatīties kā futbola komandas dalībnieki. Man ļoti patīk arī skolu formas, bet nav bijusi tā laime mācīties iestādē, kurā tās būtu obligātas. Skolas forma, protams, padara skolēnus arī krietni vien vienlīdzīgākus un mazina plaisu starp bagātajiem, ne tik bagātajiem, populārajiem un ne tik populārajiem. Šoreiz veidojam Amerikāņu vidusskolas sportista ikdienas ģērbšanās stilu.